Jdi na obsah Jdi na menu
 

Charakteristika školy II

 

Naše mateřská škola v současnosti

- Je z naší strany otevřená rodičům a veřejnosti.
- Vycházíme co nejvíce vstříc požadavkům rodičů a potřebám dětí.
- Respektujeme individuální a rodinné zvyklosti, víru, pokud toto není v rozporu s posláním a pravidly mateřské školy.
- Provozujeme „nespavou“ třídu – děti po obědě relaxují při pohádce, potom provozují klidové činnosti.
- Podle možností pracujeme s dětmi individuálně – jak s dětmi nadanými, tak s dětmi, které potřebují větší pozornost.
- Pro děti s OŠD zpracováváme individuální plány.
- Pro rodiče dokumentujeme dění v MŠ, zveme je k prohlídce prací dětí.

Jakou bychom chtěli mateřskou školu v budoucnu

- Naplněnou dostatečným počtem dětí a pedagogických pracovnic.
- Dostatek finančních prostředků na obměnu hraček, knih, zahradního vybavení, nové fasády a opravy terasy.
- Získat ještě více rodičů pro úzkou spolupráci a spolupodílení se na dění mateřské školy.
- Co nejvíce uplatňovat prožitkové učení.
- Získat rodiče pro zdravý styl života, ekologický postoj k životnímu prostředí a uplatňovat ho v každodenním dění.
- Individualizovat výchovně vzdělávací činnost.

Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty
Zaměstnanci mateřské školy jsou ve styku s rodiči denně, komunikují s nimi přijímání a předávání dítěte, podrobněji je spolupráce rozpracována v příloze. Rodiče jsou informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálním vývoji. Jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole ústně nebo prostřednictvím nástěnek. Rodiče vyjadřují své postoje, připomínky, podněty. Další aktivity a formy spolupráce jsou rozvedeny v příloze „Spolupráce s rodiči“.

zpět