Jdi na obsah Jdi na menu
 

Podmínky pro vzdělávání

 

Filozofie mateřské školy:

Vytvářet pro dítě takové prostředí, aby rádo navštěvovalo naši mateřskou školu. Aby se tu cítilo spokojené, bezpečné, aby mělo radost ze setkávání se svými vrstevníky i dospělými, kteří tu o ně pečují. Aby spokojenost dětí, personálu a rodičů byla vzájemná.

Do mateřské školy jsou většinou přijímány děti předškolního věku (tj. 3 – 6 let), ale podle možností MŠ a potřeby rodičů i děti mladší a děti a děti s odkladem školní docházky. Děti jsou přijímány do 3 tříd, které jsou věkově smíšené a nepřesahují počtem 28 dětí.
  

Materiální podmínky – vnější

- Zahrada mateřské školy je členěna na dvě části. Obě jsou slunné, ale je tu i stín poskytovaný stromy, kolem oplocení roste živý plot.

- V obou částech jsou pískoviště, houpačky, průlezky různého typu a přizpůsobených požadavkům bezpečnosti.
- Tabule na kreslení, dostatek prostoru na hry s míči apod.
- Na velké terase i na betonovém oválu mohou děti využívat tříkolky, koloběžky.
- Pro teplé počasí máme přenosné bazénky na vodu.
- Dostatek přenosného náčiní a hraček – branky, překážkové dráhy, švihadla, hračky na písek, kočárky.
- V zimě mají děti dostatek prostoru k hrám, sjíždění na bobech.
- Ve třídách mají děti dostatek hraček a didaktických pomůcek.
- Obměňujeme opotřebené vybavení - v současnosti je to nábytek do hracích koutků (kuchyňka, obchod) v I. Třídě.
- Ve třídách mají děti vozík s výtvarným a pracovním materiálem.
- Rovněž ostatní hračky a pomůcky jsou umístěné, pokud možno tak, aby si je děti mohly samy brát.
- Ve třídách mají děti i knihy, které obměňujeme a doplňujeme.
- Ve všech třídách máme klavír, rytmické nástroje.
- V tělocvičně místo klavíru, el. Varhany.
- Paní učitelky mají k dispozici počítač i internet.
- Hračky, vybavení a opravy realizujeme podle plánu a dostatku finančních prostředků

zpět