Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Vzdělávací program

 

„Jsme malé a zvídavé“

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Hrou naučit děti vnímat pestrost světa, v němž žijí a učit se v tomto světě orientovat.
Pěstovat úctu k vlastní osobnosti a vytvářet funkční mezilidské vztahy
Vytvářet podmínky pro rozvoj zdravé, samostatné a sebevědomé osobnosti
Obsah a náplň nabídky se bude odvíjet od zájmu, schopností a potřeb konkrétní skupiny a konkrétních dětí. Proto je budou učitelky plánovat maximálně v rozmezí podtématu či tématické části.


Dlouhodobé cíle

- snažit se o to, aby byla mateřská škola naplněna a mohla zachovat alespoň nynější rozsahu provozu
- přijímat i nadále do mateřské školy všechny děti, jejichž rodiče o to projeví zájem
- učit děti soužití ve skupině – vytvářet u dětí schopnost dětí s různými odlišnostmi ( zdravotní postižení, národnost, barva pleti)
- rozvíjet všestranně osobnost dítěte, vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti, vést k ohleduplnosti, slušnosti
- vštěpovat dětem základní návyky zdvořilostní, hygienické, kulturní
- vytvářet podmínky pro spokojený pobyt dětí v naší mateřské škole s ohledem na individuální potřeby dětí
- vytvářet prostředí vzájemné komunikace, porozumění, spokojenosti, bezpečí a vzájemné úcty
- klást základy pro celoživotní vzdělávání
- předávat dětem poznatky a zkušenosti tak, abychom vzbuzovali zvídavost, podporovali aktivitu a zájem o dění kolem sebe
- pečovat o zdraví dětí a vést je ke zdravému životnímu stylu
- odvádět kvalitní výchovnou práci ke spokojenosti dětí i rodičů
- vytvářet kladný vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 pokračování