Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vánoční zvoneček tiše zvoní

 

(prosinec, část ledna)

Oblast poznávání : pohádky, mezilidské vztahy, časové vztahy, zima v přírodě, obydlí zvířat a lidí, lidové tradice a zvyky, nejbližší lidé

Vzdělávací cíle :
- osvojit praktické dovednosti přiměřené věku
- sladit rytmus pohybu s hudbou
- umět rychle reagovat na povel
- podporovat radost z pohybu, posilovat odvážnost, rozvíjet obratnost, rychlost, přesnost koordinace pohybů všech částí těla

- rozvíjet poslech, vnímání, porozumění, výslovnost, utváření pojmů
- naučit se nazpaměť krátký text
- umět popsat skutečnou situaci na obrázku
- naučit se zacházet s hudební hračkou
- učit děti vyjádřit své přání
- rozvíjet dovednost vyjádřit city, dojmy, prožitky
- rozvíjet schopnost vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
- projevovat zájem o ostatní (kamarádi, rodinný příslušníci)
- rozvíjet komunikační dovednosti
- seznamovat se prakticky s lidovou slovesností, hudbou a výtvarným uměním
- seznamovat se s lidovými tradicemi v určitém ročním období
- utvářet základy estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
- rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
- seznamovat se se životem zvířat v zimním období

zpět